Over ons

Missie: Van willen weten naar moeten weten.

Gezondmicrobioom.nl is het kennis- en informatieportal voor iedereen die geïnteresseerd is in een gezonde en energieke levensstijl met als uitgangspunt een gezond microbioom.

Visie

Gezondmicrobioom.nl is het startpunt van een doelbewuste reis van onwetendheid naar kennis. Het opent de deur naar informatie, nieuwe inzichten, bewustwording en inspiratie.

Gezondmicrobioom.nl heeft als opdracht om een kwalitatief hoogwaardige, originele bijdrage te leveren aan de educatieve informatievoorziening op het gebied van:

 • Bewustwording over het belang van een gezonde levensstijl

De missie en visie van gezondmicrobioom.nl zijn gebaseerd op de volgende kernwaarden: 

 • PLAN:
  • Creativiteit
  • Vernieuwing
 • DO:
  • Communicatie
  • Verbinding
 • CHECK:
  • Betrouwbaarheid
  • Ontwikkeling
 • ACT:
  • Verbetering
  • Verbondenheid

Kritieke succesfactoren

Om succesvol te zijn in het realiseren van onze missieen visie hebben we de volgende kritische succesfactoren als uitgangspunten genomen voor het vaststellen van onze strategische doelstellingen:

Input

Het uitgangspunt voor het realiseren van onze missieis het verzamelen, combineren en publiceren van inhoudelijke kwalitatieve, educatieve en inspirerende content rekening houdend met de beoogde doelgroepen van onze website.

Communicatie

Door de informatie tot leven te wekken, te activeren,ze toegankelijk, herkenbaar en levendig te maken kunnen we de aandacht van onze doelgroepen vasthouden en daadwerkelijk inspireren.

Focus

Op basis van specifieke doelstellingen bepalen we onze prioriteiten en corrigeren we onze acties indien nodig. Met de juiste focus proberen we de meest efficiënte route naar onze doelstellingen uit te stippelen en plaatsen we ze in het juiste perspectief.

Toekomstgericht

We kijken over de horizon heen en zijn gefascineerddoor de toekomst. Door het combineren van kennis, ervaring en informatie creëren we een levendig beeld die inspireert, prikkelt en aanzet tot bewustwording en nieuwe inzichten.